Протоколи от заседания

Протокол 1:

https://pmgdimitrovgrad.net/obs/sk1.jpg

Протокол 2:

https://pmgdimitrovgrad.net/obs/CCF_001184.pdf

Протокол от събранието на родителите:

https://pmgdimitrovgrad.net/obs/portsub.pdf