Стратегия

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2023/2024г. до 2027/2028 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2023-2024г.