БДП

Безопасност на движението по пътищата

График БДП за учебната 2023-2024г.

План БДП за учебната 2023-2024г.

Кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ – ДИМИТРОВГРАД – 2024 година