За училището – патрон, история, амбиция…

ПАТРОН

Училището носи името на Иван Вазов (1850 – 1921) – най-популярният български писател и поет, чиито творби и досега се радват на наследствен читателски възторг. Най-известното му произведение – романът „Под игото“, е най-превежданата българска книга – с издания на 32 езика. Поезията му отразява съкровените български ценности, тя побира в себе си възторзите и болките на народа ни. И днес Вазов се възприема като синоним на България. По традиция патронният празник на ПМГ се отбелязва в края на месец април. И това не се свързва с конкретна дата от живота на Иван Вазов, а с Априлското въстание, защото народният поет възвеличава с творчеството си това историческо събитие. 

АМБИЦИЯ

ПМГ заема централно място в образователното пространство на града. Гимназията е най-старото средно училище в града и съсредоточава интелектуалния елит на димитровградските ученици. Превърнала се е в притегателен център за амбициозни и талантливи деца, изявявящи се в областта на точните и природните науки. Гимназията е дала на България двама академици – чл. кор. проф. д-р. на историческите науки Васил Гюзелев и чл. кор. проф. д-р на химическите науки Васил Сгурев. Нейн възпитаник е директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов.

Ние предоставяме възможности за:

 • интензивно чуждоезиково обучение от VІІІ до ХІІ клас (включително в компютърни зали) 
 • специализирано компютърно обучение по информатика и информационни технологии в малки групи – до 13 ученици
 • „>солидна подготовка по всички предмети
 • участие в извънкласни форми по математика, информатика, програмиране, чужд език, история, биология, компютърна анимация
 • културни и спортни изяви

ИСТОРИЯ

 • На16 декември 1944г. с указ № 64 на Министерството на народното просвещение се открива непълна гимназия в с. Раковски / което три години по-късно, на 10.10.1947г. е град Димитровград /. 
 • От 1945г. – Гимназията става пълна – до 11 клас.
 • До 1958г. тя се именува Първо средно смесено училище /гимназия/ „Асен Златаров“, а се след това е преименувана на Трудово политехническа гимназия „Иван Вазов“, поради откриване на химически техникум „Асен Златаров“.
 • На 24 май 1970г. Президиумът на Народното Събрание награждава гимназията с орден „Кирил и Методий“ – III степен.
 • От 1981г. е ЕСПУ „Иван Вазов“.
 • От м. януари до м. август е СОУ „Иван Вазов“
 • С заповед РД 14-28/16.08.1991г. на МНП се преобразува в Гимназия „Иван Вазов“.
 • На 3 юни 1992г. Със заповед РД 14-27 Гимназия „Иван Вазов“ се преобразува в ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ИВАН ВАЗОВ“ /ДВ бр.52/1992г./

Директори на гимназията:

 • Жеко Димов – 1944-1948г.
 • Влади Вълчев – 1948-1951г.
 • Деньо Боев – 1951-1958г.
 • Катя Катеринска – 1958-1963г.
 • Кирил Брънкин – 1963-1968г.
 • Стефан Цанев – 1968-1969г.
 • Стефка Толева – 1969-1991г.
 • Райна Бакалова – 1992-2000г.
 • Илияна Славова – 2000-2020
 • Валентина Делчева – 2020-

От 1992г. в ПМГ „Иван Вазов“ с конкурсен изпит в подготвителен клас с интензивно изучаване на английски, немски и френски език се приемат кандидати след завършен VII клас в профилите математика, информатика, информационни технологии и биология. 

От 2005г. с прием по документи се приемат ученици след завършено основно образование в профил технологичен.

От 2006г. с прием по документи се приемат ученици след IV клас.

От 2017 се приемат ученици по Държавен план-прием след завършен 7. клас в профилите: математически, икономическо развитие, природни науки, софтуерни и хардуерни науки.

През 2020 година за първи път се осъществи прием в професионална паралелка ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ. В отговор на динамичните съвременни изисквания на трудовия пазар и нуждите от специалисти в дигиталната ера, Гимназията първа в Хасковска област и в Димитровград приема ученици, които се обучават в подходяща среда и от доказани професионалисти.  

Училището стана част от иновативните училища в България през 2020г.

За учебната 2021-2022 година учениците в ПМГ са 557, разпределени в 23 паралелки.

Като училище с традиции, Гимназията приема предизвикателствата на 21. век и се превръща в център за иновации. Авторитетът й се гради върху задълбочената подготовка, която дава на своите ученици, както и гъвкавите програми по профилираното обучение, адекватни на развитието в онлайн развитието във всички сфери. Следвайки европейските модели в училищното образование, Гимназията изцяло се вписва в съвремието с креативен подход.