Oнлайн приемен ден

Уважаеми родители и ученици,
В периода от 08.12.2020г. до 10.12.2020г. ще се проведе онлайн приемен ден в MS Teams по график, както следва:
На 8.12.2020г. (вторник)
5.a – 17:30-17:45 часа
6.a – 17:45-18:00 часа
7.a – 18:00-18:15 часа
8.a – 18:15-19:00 часа
8.б – 18:15-19:00 часа
8.в – 18:15-19:00 часа
8.г – 18:15-19:00 часа

На 9.12.2020г. (сряда)
9.a – 17:30-17:45 часа
9.б – 17:45-18:00 часа
9.в – 18:00-18:15 часа
9.г – 18:15-18:30 часа
10.а – 18:30-18:45 часа
10.б – 18:45-19:00 часа
10.в – 19:00-19:15 часа
10.г – 19:15-19:30 часа

На 10.12.2020г. (четвъртък)
11.a– 17:30-17:45 часа
11.б– 17:45-18:00 часа
11.в– 18:00-18:15 часа
11.г – 18:15-18:30 часа
12.а – 18:30-18:45 часа
12.б – 18:45-19:00 часа
12.в – 19:00-19:15 часа
Всеки родител, който желае да се свърже с конкретен учител, моля да го избере на личен разговор от профила на ученика в MS Teams. Ако в момента учителят е зает с друг родител, той ще Ви уведоми да изчакате.
Моля да проявите разбиране и търпение!