Oнлайн лекция

През тази учебна година започна съвместна работа на ПМГ „Иван Вазов“ с ТУ Габрово. На 08.12. в училище се проведе онлайн лекция с доц. д-р Елена Стоянова и доц. д-р Делян Генков, ръководител на катедра „Компютърни науки“ в ТУ. Учениците от 10.г клас професия „Приложен програмист“ изслушаха две лекции на теми „Енкапсулация“ и „Стекове и опашки“. Двете теми са част от изучаваните предмети в 10 клас – „Увод в обектно ориентирано програмиране“ и „Увод в алгоритмите и структурите от данни“.