Oбщински ученически конкурс за есе и съчинение на тема „Коледата за мен е…“

В историческия музей в Димитровград бяха наградени победителите в общинския ученически конкурс за есе и съчинение на тема „Коледата за мен е…“. Единадесет бяха отличените ученици на възраст от IV до XII клас. С първо място бе удостоен Божидар Александров Александров от XIб клас, а трето място заслужи Катерина Емилова Захариева от XIIa клас – и двамата възпитаници на ПМГ “Иван Вазов“ в групата от 8 до 12 клас. Наградените гимназисти не за първи път участват в подобни изяви – словото за тях е магия, а идващите празници я осветяват и стоплят. Преподаватели на учениците са г-жа Катя Атанасова и г-жа Ваня Маринчева.