Kонкурси за заемане на длъжността „директор“

~~~линк към архив със заповеди ~~

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 08.08.2022 г.