II Национална среща на ученическите съвети и парламенти

На 10 и 11 ноември 2023 г. в град Пловдив се проведе II Национална среща на ученическите съвети и парламенти. Представена бе платформа за диалог и сътрудничество между ученици, представители на институциите, младежкия сектор и експерти по темите. Такава среща от подобен мащаб не се е случвала и в нея се включиха над 120 участници от страната. Председателят на УС Даяна Славова от 10. б клас от ПМГ „Иван Вазов“ взе участие в изработването на методологията на дейността на групата за Борба с насилието. Нейн ръководител бе госпожа Галя Пенкова. Националната среща на ученическите съвети  предостави възможност за диалог по ключови теми за българските ученици, сред които борбата с насилието в училище, дигиталното образование, външното оценяване, доброволчеството и гражданското участие на учениците. Заместник-министър на образованието и науката Емилия Лазарова лично поздрави участниците.