3а учениците от IV клас

На 18 май 2019 година (събота) от 9:00 часа ще се проведе Националното математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от ІV клас.
Ако не сте успели да подадете заявка за участие може да го направите и от 8:00 до 8:30ч. на 18.05.2019г. в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград.
Напомняме на всички участници, че трябва да носят със себе си в деня на състезанието ученически бележник или ученическа лична карта.