ПМГ „Иван Вазов“ е сред училищата „почетни“ посланици на Европейския парламент!

ПМГ „Иван Вазов“ е сред училищата „почетни“ посланици на Европейския парламент!

Това стана възможно след успешното преминаване през третото ниво на Програмата за училища посланици на ЕП, в която гимназията участва от есента на 2018 г. За трета поредна година ние сме сред най-добрите седем училища посланици на ЕП в България. Седемнайсет младши посланици (ученици) и един старши посланик (г-н Тодор Тодоров) работиха постоянно и активно, за да популяризират европейската идея и ценности. За отличната дейност на този екип ПМГ „Иван Вазов“ бе наградена от Бюрото на Европейския парламент – София с участие в онлайн сесия на „Евроскола“ през м. ноември, 2021 г. Това ще бъде второ участие на наши ученици в такава сесия. Онлайн „Евроскола“ събира над 3000 ученици от цяла Европа, които могат да коментират и гласуват по актуална за континента тема. Училището очаква и възобновяването на присъствените сесии на „Евроскола“ в гр. Страсбург, за една от които има спечелена квота на регионално състезание, проведено миналата година от Бюрото на ЕП – София.