Четящият човек в ПМГ „Иван Вазов“

Под наслов „Четящият човек е красив“ се провежда в ПМГ тазгодишната национална кампания за четене.
Ученици от X и XII клас са посланици на книгите и инициират различни събития. Чрез анкета за изследване на читателските нагласи се опитват да разберат отношението на гимназистите към книгите. В класовете се обсъжда есето на Георги Гиосподинов „Чудото на четенето“ – един текст, който предизвика оживени дискусии.
Посланиците на книгата изработиха и постери за най-красивите библиотеки, за очарованието на книгата и естетическото преживяване от процеса на четене. На входа на гимназията се предлагат свитъци с послания – забавни факти за книги, интересни изводи на психолози за предимствата на четящите хора, вдъхновяващи цитати. Свои любими книги и мнения за тях учениците записват в специален лексикон и си обещават, че дейностите ще са трайни, а не кампанийни.