Ученици от 10. б проведоха изиграха симулация на наказателно дело в Районен съд – Димитровград

Симулативен съдебен процес, заключително събитие за учениците от 10. б клас, участници в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, се проведе в Районен съд – Димитровград. Програмата се осъществява от ВСС и МОН, а ПМГ „Иван Вазов“ се включва в нея за поредна година. През последния месец учениците бяха посетени в час по философия от съдия Огнян Гълъбов – председател на Районен съд – Димитровград, а после гостуваха в сградата на съда. По време на лекциите десетокласниците се запознаха със структурата на съдебната власт в България, с изискванията към професиите на съдията, прокурора, следователя, а също с престъпления и наказания, които често засягат деца и млади хора. Учениците, които имаха най-голямо желание, се заеха с подготовка на симулативно заседание, подпомагани от своя преподавател Тодор Тодоров. Наказателното дело от общ характер бе изиграно по чл. 129 от НК, посочващ престъпния състав на средната телесна повреда. Учениците влязоха в ролите на обвиняем, свидетели, обвинител, защитник, съдия и съдебни заседатели. По време на процеса бяха консултирани от съдия Гълъбов, от прокурор Красимира Нейчева и от адвокат Тодор Маринчев. Ученическият съдебен състав реши, че „подсъдимият“ е виновен, като му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, което на основание чл. 66 от НПК отложи с изпитателен срок от 3 години. За участието си в образователната програма учениците от 10. б клас получиха удостоверения от председателя на съда.