УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ МЕРИХА СИЛИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА НАУКАТА

Учениците от 10 „а“ клас Лилия Димова и Гергана Митева на ПМГ „Иван Вазов“ участваха със своя научна разработка „SAVE Марица“ в Международния научен фестивал „FISSION“, който се проведе на 19-20 април в Американски колеж –гр.София.
Проектът на момичетата е интердисциплинарен и обхваща природни науки и компютърни технологии.Ученичките представиха оригинални решения за опазване на река Марица чрез изработен от тях компютърен модел ,компютърни игри и електронна книга.
Децата защитиха достойно своята разработка на английски език пред жури от университетски преподаватели. Според оценяващите проекта на ученичките е достигнал студентско ниво.
Подготовката и работата по научната разработка бяха ръководени от Мариана Ненова-преподавател по биология и химия, Драгомира Стоянова- преподавател по информатика и информационни технологии и Галина Караиванова-преподавател по английски език.