Учениците от ПМГ „Иван Вазов“ – победители в Общинската инициатива „Лист по лист“