Участие във Втората национална конференция на Европейския младежки парламент

В периода от 1 до 4 април Станимир Славчев, ученик от 10. а клас, участва във Втората национална селекционна конференция на Европейския младежки парламент (ЕМП) България, която се проведе в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив. Основната тема на конференцията бе “Запазвайки миналото, изграждаме бъдещето: почитайки наследството си, проправяме нов път напред”. Събитието премина през разисквания в 11 комитета от делегати, всеки от които се концентрира върху отделен проблем, който стои пред Европейския съюз. В своя комитет Станимир работи с връстници и студенти от Австрия, България, Великобритания, Северна Македония и Сърбия.  Въпросът пред тях бе как да се постигне баланс между нарастващия брой на млади предприемачи в ЕС и недостига на работници, които новосъздадените компании търсят. Събитието включваше и културна програма, част от която бе посещение на един от градските стадиони на Пловдив. ЕМП е образователна организация, предназначена да формира социалните, политическите и културните познания на младите хора. Целта ѝ е да насърчава креативното мислене, публичното говорене и ангажираното гражданство. Провежданите от него събития стимулират интелектуалното израстване, междукултурното взаимодействие и създаването на трайни връзки между младите хора. Участието на Станимир в конференцията е свързано с дейността му на младши посланик на Европейския парламент. През есента на миналата година той взе участие и в регионалната конференция на ЕМП в Благоевград.