УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ КАКТО СЛЕДВА:

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ КАКТО СЛЕДВА:

Поправителните изпити да се проведат на 08.07 – 12.07.2024г., уч. 2023/2024 г.:

   

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане Ученици
1 Немски език – ООП 08.07.2024.

понеделник

писмена част

09:00-11:30

Каб. 22

устна част – 11.30 каб.20

IX г клас
2 БЕЛ – ООП 08.07.2024.

понеделник

писмена част

09:00-12.00

Каб. 22

 

XII клас

 

 

Учениците полагат изпити за промяна на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.