Трудът

Специалисти от Държавната инспекция по труда гостуваха на дванайсетокласниците от ПМГ. В оживена беседа, прераснала в дискусия, учениците и инспекторите говориха за трудовоправните отношения. Учениците, които вече имат трудов опит, задаваха въпроси за правата им като работещи и задълженията на работодателите. Специалистите разясниха всеки казус и помогнаха със съвети как да се справят с проблемни ситуации. Подобни практически обучения са особено полезни за зрелостниците, на които им предстои реализация на трудовия пазар.