Трима учители от област Хасково се пребориха за „магията на ЦЕРН“

Това са преподавателите по информатика и ИТ от Димитровград – Катя Гочева от ОУ „Пенчо Славейков“ и Добринка Донева от ПМГ „Иван Вазов“, а от Хасково – Гергана Петрова от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. От втори до осми октомври те бяха на обучение в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева, осъществено по Национална учителска програма за обучение на учители, които преподават по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка.

Квалификационният курс се организира и финансира от МОН, а учителската програма за обучение на инженери–педагози се изготвя и провежда съвместно от образователния офис в ЦЕРН, Института за ядрени изследвания и ядрена енергия – БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Института по системно инженерство и роботика – БАН. Благодарение на това сътрудничество от 2008 година до сега са се обучили 536 български учители – физици, химици, информатици, инженери и директори на математически и природоматематически гимназии.

Поредната българска група включва 39 учители от цялата страна, подбрани след конкурс на МОН. Критериите на селекционната процедура са високи: професионална квалификация на кандидатите, участие в проекти и научно–практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални и международни състезания и др. Ръководители на групата от учители посетили ЦЕРН са: г-жа Свежина Димитрова – директор на Националната обсерватория „Николай Коперник” във Варна и г-жа Ремдие Ибрям – главен експерт в отдел квалификация и кариерно развитие в МОН.

Основното мото на ЦЕРН е: „Наука за мир“, а мисиите са 4:

   • Разширяване границите на познанието;
   • Намиране на приложения на научните открития чрез нови технологии;
   • Подготовка на бъдещите учени;
   • Международно сътрудничество (обединяване на народите).

   Обучението се провежда на български език и се води от наши и чужди учени, работещи в ЦЕРН. To включва много и разнообразни лекции, лабораторни упражнения в S’Cool LAB (учебната лаборатория на ЦЕРН) и визити.

   В рамките на програмата преподавателите от България посещават тестовата установка на LHC магнитите, детектора ATLAS, контролния център на Големия Адронен Колайдер (LHC), IdeaSquea, AMS експеримента, CCC (CERN Control Center), СМS детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от четирите експеримента за регистриране на елементарни частици в LHC.

   Учителите споделиха, че в ЦЕРН съвместно работят хора от различни държави – физици, инженери, софтуерни специалисти, които обединяват усилията си за изследвания за мирни цели в областа на физиката. Те смятат, че квалификационният курс им е дал възможност не само да се запознаят с фундаментални открития направени в най-големия световен център за наука, техника и иновации, но и да станат негови посланици, като предадат магията на знанието в класните стаи и вдъхновят учениците да изучават физика, информатика, информационни и комуникационни технологии, инженерни специалности. Всеотдайност, ентусиазъм, професионализъм – това са качества, които притежават българските учени, работещи в ЦЕРН. Техният пример трябва да бъде последван от младото поколение, за да продължи традицията на България в организацията ЦЕРН.

   В края на обучението си учителите са се убедили, че това, което се прави в ЦЕРН не е магия, а резултат от много години изследователска дейност и професионален опит.
   Този опит те ще предадат и на своите ученици.
   ЦЕРН е емоция, която не може да се опише, а трябва да се преживее.