ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

С „Честита свобода!“ се поздравяваме ние, българите, на своя Национален празник. Да припомнят, че свободата – извоювана, а не подaрена – е свръхценност за народа ни, решиха вазовци по повод на Трети март. В специално аранжиран кът в Гимназията открояват смисъла на събитията, довели с героични усилия до едно особено значимо дело – България отново я има в политическата карта на Европа. Паметта за миналото не е самоцел, а ни учи на достойнство и дела и днес, отбелязват създателите на изложбата.