Трафик

Един по-различен час на класа се случи тази седмица в ПМГ „Иван Вазов“. Той бе проведен с фокус група, съставена от ученици в 11 и 12 клас. Темата касаеше трафика на хора и бе повдигната по повод 18 октомври – деня за борба с този проблем. В този контекст учениците изслушаха беседа от психолога в училище, г-жа Галя Пенкова, и по метода на мозъчната атака разискваха възможните опасности, грозящи най-много младите хора.
Ивелина Иванова от 9б клас, председател на Ученическия съвет в училище, представи презентация по темата. После работата продължи по групи, в които учениците трябваше да създадат история по зададени параметри. Така те се доближиха до реалната опасност за всеки от тях да попадне в мрежата за трафик на хора и успяха да усетят и да обсъдят възможностите за предпазване.
Една превенция никога не е излишна, а точната и навременна информация дава повече шансове за защита.