ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

На 10 март 2022 г. гост в ХII а клас профил „Математически“ беше проф. д-р Росен Николаев, ръководител катедра „Статистика и приложна математика“ в Икономически университет – Варна. За пореден път той изнесе лекция пред учениците на гимназията. Темата тази година – „Пълна вероятност и формула на Бейс“. По време на занятието се решаваха интересни задачи, свързани с обучението по вероятности от профилираната подготовка по математика. Академичният авторитет на проф. Николаев бе важна предпоставка за отговорното отношение на учениците, а тяхното активно участие показа високото качество на обучението по математика в ПМГ „Иван Вазов“. В лекцията се решаваха разнообразни задачи, свързани с подготовката за държавния зрелостен изпит по математика. Както всеки път, така и сега посланието към проф. Николаев от страна на учениците бе: „Благодарим Ви! Очакваме Ви отново!“