СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В ПМГ

На 21.03. 2017 г. от 14.30 часа в ПМГ”Иван Вазов” се проведе единственото в областта състезание по природни науки към ХТМУ гр. София за ученици от 11 и 12 клас.

Резултатите от състезанието се признават за издържан кандидат-студентски изпит в ХТМУ, когато оценката е над 4.50

Явиха се 24 ученици. Състезанието бе проведено от преподаватели от катедра „Биотехнологии” към ХТМУ.