СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В ПМГ

В ПМГ”Иван Вазов” Димитровград се проведе единственото в областта състезание по природни науки към ХТМУ гр. София за ученици от 11 и 12 клас.
Явиха се 13 ученици. Състезанието бе проведено от преподаватели от катедра „Биотехнологии” към ХТМУ.
Резултатите от състезанието се признават за издържан кандидат-студентски изпит в ХТМУ, когато оценката е над 4.50.
Поздравяваме учениците с отличното им представяне и показаните знания по математика, химия, биология, география , физика и информационни технологии.