Състезание „Животът и творчеството на Иван Вазов“

Като училище с традиции, Гимназията приема предизвикателствата на 21. век и се превръща в център за иновации.
По случай отбелязването на патронния празник на ПМГ „Иван Вазов“ на 20.04.2023г. се проведе състезание на тема „Животът и творчеството на Иван Вазов“. Викторината беше изработена на Visual Studio на изучавания програмен език C# от учениците от 12.А клас. с ръководител г-жа Тихомира Тенчева. Съдържаше 20 въпроса с различно ниво на трудност от учебното съдържание. Отборите бяха от по четирима участници от 10.А, Б, В и Г клас. Докато се обработваха резултатите на посочените от състезателите отговори, учениците от 12.А клас обсъдиха цялостната структура и програмното съдържание на изработването на викторината.
Всички гости и участници се убедиха колко интересни и полезни неща могат да бъдат създадени на програмния език C#.