Съобщение относно избор на 5 нови младши посланници за Европейския парламент

Училище посланик на Европейския парламент ПМГ „Иван Вазов“ ще приеме поне пет нови младши посланици от ІХ клас, които да се присъединят към групата на настоящите младши посланици в гимназията. Присъединилите се ученици ще участват заедно с настоящите в програма „Евроскола“ – на 7 май, 2020 г. ще прекарат 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, Франция, където ще участват в симулация на неговата работа и ще разискват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз.
Кандидатите за нови младши посланици на ЕП трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са ученици от ІХ клас.
  • Да са навършили 16 години или да ги навършат до края на 2020 г.
  • Да преминат успешно през интервю на английски език по тема, която ще бъде разисквана на 7 май в Страсбург. На интервюто кандидатите трябва и да обяснят защо желаят да бъдат младши посланици на Европейския парламент.

Интервютата с кандидатите ще се проведат на 6 февруари от 14:40 ч. В прикачения файл може да откриете двете теми, по които кандадите трябва да се подготвят, както и източници на информация.
Най-добре представителите се кандидати ще бъдат включени в групата на младши посланиците.
~>> themes_strasbourg.docx<<

~>> themes_strasbourg.pdf<<