Съобщение за седмокласниците

Ред за запознаване с оценените изпитни работи от НВО в VII клас
Резултатите от НВО в VII клас ще бъдат обявени на сайта https://priem.mon.bg/ на 27 юни 2019 г.

Учениците и техните родители имат право да се запознаят с проверените и оценени изпитни работи в Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ – гр.Хасково, бул. „Съединение“ № 46 на 28 юни, 1 и 2 юли 2019 г. от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

За целта учениците и техните родители следва да носят документ за самоличност.

Запознаването с изпитните работи се извършва при следната процедура:

1. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на регионалната комисия по оценяването чрез входящия номер, като:
а) ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.
2. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по чужд език става в присъствие на член на регионалната комисия по оценяването чрез входящия номер, като:
а) ученикът и неговият родител виждат оценената изпитна работа, върху която са отбелязани присъдените точки за отговорите;
б) работата не може да бъде снимана, записвана, отпечатвана и изнасяна от залата;
в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.