СЪОБЩЕНИЕ за Държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Държавен план-прием в V клас
в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021г.
Съобщаваме, че записването в V клас приключи и няма свободни места