СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

ВАЖНО!!!
За учениците от IV клас, общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.01.2021г. от 13:30ч. в училището, в което се обучават учениците.
Участието в общинския кръг дава възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в държавния план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022 година.