Съобщение до учениците и родителите

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писма с изх.№ 9105-68/24.02.2020г. и №9105-68/25.02.2020г. на МОН с цел опазване на живота и здравето на децата и учениците, да се ограничат пътуванията до Италия и местата, за които има информация за разпространение на коронавирус.