Съобщение във връзка с извънредното положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. до 29.03.2020г. учебните занятия във всички образователни институции се прекратяват.

Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте, мотивирайте и контролирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

От 16 март в ПМГ “Иван Вазов” започва прилагането на различни форми на дистанционно обучение, при следване на часовете от седмичното разписание за деня.

Начало на занятията 8.55 часа.

Запазва се продължителността на часовете, а именно:
1 час – 8:55 – 9:40;
2 час – 9:50 – 10:35;
3 час – 11:00 – 11:45;
4 час – 11.55 – 12:40;
5 час – 12:50 – 13:35;
6 час – 13:45 – 14:30;
7 час – 14:40 – 15:25;

Най-късно до 16 март родителите и учениците ще получат допълнителни указания за провеждане на дистанционните обучения от всеки учител.

За комуникация и сътрудничество ще се използва основно електронния дневник Shkolo.bg. Съобщенията ще бъдат изпращани по платформата ШКОЛО до родителите и учениците, като за тази цел, моля следете съобщенията.

За провеждането на часовете е необходим интернет, лаптоп, компютър, таблет или мобилно устройство.

Онлайн занятията ще са организирани така, че да следват учебната програма на паралелката.
Ситуацията ни поставя пред ново предизвикателство, с което с общи усилия ще се справим.

УСПЕХ!
НАЙ-ВАЖНОТО, БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!