Среща с литературния историк г- жа Катя Зографова

На 14 ноември учениците от 10.  а и  10. б клас на Гимназията имаха вдъхновяваща среща с литературния историк г- жа Катя Зографова като част от дейностите по НП“Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Дългогодишният изследовател на литературната класика и уредник на дома музей „Никола Вапцаров“ към Националния литературен музей представи някои от своите научни трудове и на достъпен език пресъздаде свои разбирания за известни автори. Г-жа Зографова, която сподели, че предпочита да разказва увлекателни истории, вместо да ползва сложен терминологичен апарат, представи пред десетокласниците други, различни „лица“ на Яворов и Вазов. Тя говори за писатели и поети по начин, който е необикновен и ги показа в светлината на човешкото им битие. Особен интерес предизвика книгата й за рода на Иван Вазов.