Справка за свободните места за учебната 2020/2021 година към 10.07