СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНА ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ”

УЧЕБНИЦИ – V клас  –  раздават се безплатно


Литература – изд. ”Рива” АД , В. Божинов
Български език – изд. „ БГ Учебник”, И. Инев и колектив

Английски език – “Blaze for Bulgaria”  изд. Express Publishing
Математика – изд. ”Просвета София”, издание 2016 г.,  П. Нинкова и колектив
Информационни технологии –  изд. „Просвета плюс”, А. Ангелов
История и цивилизация – изд. ”Просвета” , Т.Леков
География и икономика – изд.” Просвета” , С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „ Анубис”,  М. Шишиньова
Музика – изд.” Просвета”,  В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета”, П. Цанев
Технологии и предприемачество – изд. ”Бит и техника ”, Т. Николова

УЧЕБНИЦИ – VI клас  –  раздават се безплатно


Литература – изд. „ Рива” , В. Божинов
Български език – изд. „ БГ Учебник”, И. Инев
Английски език – “
Blaze for Bulgaria” , изд. Express Publishing
Математика – изд.”Просвета София”, издание 2017 г.,  П. Нинкова и колектив Информационни технологии –  изд. „Просвета плюс”, А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Булвест 2000”, В. Арнаудов
География и икономика– изд.” Просвета София”, С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „ Просвета”, М. Кабасанова
Музика – изд.” Просвета София” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета”, П. Цанев
Технологии и предприемачество – изд. ”Бит и техника”, Т. Николова

УЧЕБНИЦИ – VII клас  раздават се безплатно

Литература – изд.”БГ Учебник”, И.Инев, В.Инева
Български език – изд.” БГ Учебник”, П. Маркова, П.Върбанова
Английски език – “
Blaze for Bulgaria”  изд. Express Publishing
Математика – изд.”Просвета София”, издание 2018 г.,  П. Нинкова и колектив Информационни технологии – изд. „Просвета Плюс”, А. Ангелов, Д. Дурева
История и цивилизация – изд. „Просвета София”, П. Гаврилова, М. Грудев
География и икономика – изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Биология и здравно образование – изд. „Анубис”, М. Шишиньова, Д. Павлова и др.
Химия и опазване на околната среда – изд. „Просвета Плюс”, Л. Боянова, Кр. Николов
Физика и астрономия – изд. „Педагог 6”, М. Градинарова, Е. Бенова
Музика – изд. ”Просвета София”, В. Сотирова, Р. Драганова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета София”, П. Цанев, Р. Карапантева
Технологии – изд. ”Бит и техника ”, Т. Николова, С. Гърневска

 

 

УЧЕБНИЦИ – VIII а, б, в, г клас

Литература за 8. клас – изд. „ Булвест”,  Кръстева , В. Герджикова
Български език за 8. клас – изд. „ БГ Учебник” П. Маркова
Английски език – изд. Express Publishing – “Legacy” – 3 части, и 3 работни тетрадки – колективна поръчка
Математика за  8. клас – изд.„ Просвета – София“, издание 2017 г., К. Банков, Т.Стоева, Ил.Цветкова, Д. Петрова
Информационни технологии –  изд. „Просвета София” Е. Стефанова

Информатика – изд. „Изкуства”  К. Манев
Философия – изд. „Просвета София” Е. Иванова – Варджийска
Музика – изд.” Изкуства”, М. Толедова
Химия и опазване на околната среда за 8 клас – СД „Педагог 6″ – Делев, Луизова и с-ие – Автори: Митка Павлова и колектив
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета”, П. Цанев

 

 

УЧЕБНИЦИ – IX а, б, в, г клас

Литература за 9. кл.  – изд. „Анубис- Булвест”, Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Аретов
Български език за 9. кл. – изд. ”БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 9. клас – 
Legacy ниво В1 – Part One – изд.”Express Publishing” (учебник

 и работна тетрадка)

Немски език – II чужд ез. – изд. ”Hueber” Schritte International Neu, А1-1,  прави се колективна поръчка
Руски език –  II чужд език – изд. ” Клет България”, „Классно” А1-1
Математика за 9. кл. – изд. „Просвета – София”, издание 2018г.,  К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков
Инф. технологии  9. кл. – изд.”Просвета София” Н. Николова, Е. Стефанова

История и цивилизация за 9. кл. – изд.”Булвест 2000”, А. Пантев, И. Баева

География и икономика за 8. кл.- изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
География и икономика за 9. кл.- изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Философия за 9. кл. – изд. ”Педагог 6”, Г. Герчева-Несторова, Р. Димитрова
Биология и здравно образование за 9. кл. – СД „Педагог 6″ –  Делев, Луизова и с-ие  – Автори: Митка Павлова и колектив
Физика и астрономия за 9. кл.- изд. „ Анубис”, Е. Златкова, Г. Дянков
Химия и опазване на околната среда за 9. кл.– изд.„САНПРО” 1 и 2 част; Х. Димитрова, Дж. Кларк- 1 част; Х. Димитрова, В. Константинова – 2 част
Музика за 9. кл. – изд.„ Изкуства”,  М. Толедова, Л. Христова
Химия и опазване на околната среда за 9 клас – Профил – „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – Автори: Стефан Цаковски и колектив
Изобразително изкуство за 9. кл. – изд. ”Просвета 1945”,  П. Цанев, Р. Карапантева

 

 

УЧЕБНИЦИ – X а, б, в, г клас

Литература за 10. кл.ООП – изд. „ БГ Учебник” Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева– 10. кл. – прави се колективна поръчка
Български език за 10. кл. ООП – изд.„ БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова – 10 кл.
Английски език за
10. клас –  Legacy ниво В1 – Part Two – изд.”Express Publishing” (учебник и работна тетрадка)

Немски език – II чужд език – изд.”Клет България”, Magnet Smart, Джорджо Мотта, А1-2, прави се колективна поръчка
Руски език –  II чужд език – изд. ”Клет България”, „Классно” А1-2
Френски език – „
Vite 1“ – закупен миналата учебна година

Математика за 10. кл. – изд.  „Просвета – София” АД, издание 2019 г., К. Банков
Инф. технологии  за 10. кл.– изд. „Просвета София”, Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 10. кл. ООП – изд.„
Klett – Булвест 2000”, И. Баева
География за 10. кл. ООП – изд.„Просвета София”, Ст. Дерменджиева

Философия за 10. кл. ООП – изд. „Просвета София”, Ев. Варджийска, А. Бешкова
Биология и здравно образование за 10. кл. – изд.„ Просвета-АзБуки”, В. Ишев
Физика и астрономия за 10. кл.- изд. „ Педагог 6”, Е. Бенова, М. Градинарова
Химия и ООС за 10. кл. – изд.„
Klett Анубис”, Ст. Ценовски, А. Генчова

Музика за 10. кл. – изд.„ Просвета София”, Л. Пейчева, В. Димитров

Изобразително изкуство за 10. кл. – изд. ”Просвета 1945”, П. Цанев, Р. Карапантева

 

УЧЕБНИЦИ – XI а, б, в, г клас

Литература за 11. кл. ООП – изд. „ БГ Учебник” Ив. Инев, А. Руневска и др. – 11. а, б, в, г

Бълг.  език за 11. кл. ООП – изд. „ БГ Учебник”, П. Маркова, П. Върбанова – 11. а, б, в, г
Английски език – изд. Express Publishing – “
LEGACY level B2”, part one (учебник) и “LEGACY B2.1 Student’s  book (учебник и работна тетрадка) – 11. а, б, в, г
Немски език – II чужд език – изд.” Клет България”, Magnet Smart, Джорджо Мотта, А
21- прави се колективна поръчка

Руски език – II чужд език – изд.Клет България, „Классно А2 -1”

Математика за 11. кл. ПП, модул 1 и 2  – изд.  „Веди“, изд. 2020 г., Д. Гълъбова, М. Сидерова – 11. а

Математика за 11. кл. ООП – изд. „Просвета-София”, изд. 2020 г. – К. Банков, – 11. б, в, г
Информатика ПП – няма учебник
Информационни технологии ПП – „Обработка и анализ на данни“- модул 1 , изд. “Домино“; „Мултимедия“ – модул 2, изд. „Домино“ 11. г
История и цивилизации за 11. кл. ПП – изд.„Просвета 1945”, модул 1-3, Б. Гаврилов и колектив, изд. 2020 г. – 11. в
География и икономика за 1
1. кл. ПП – изд. „Клет“- модул 1 Р. Пенин; модул 2, модул 3, модул 4 – изд. „Просвета София”, С. Дерменджиева, изд. 2020 г. – 11. в

Гражданско образование за 11. а, б, в, г кл. ООП –  „Просвета-София“, Хр. Тодоров
Биология и здравно образование за 11. кл. ПП – Модул1: „Клетката – елементарна биологична система“ и модул 2 : „Многоклетъчна организация на биологичните системи“– изд.„ Педагог” Н.Цанова, Сн.Томова – 11. б
Химия и ООС  за 11. кл. – изд.“Педагог 6“, Невена Върбанова и колектив –
I модул; II—модул същите автори и М.Каравастева- 11. б

 

 

УЧЕБНИЦИ – XII а, б, в, г клас

Литература за 12. кл. ЗП – изд. „Булвест”, Ил. Кръстева – 12. а, б, в, г
Български език за 12. кл. ЗП – изд. „д-р Иван Богоров”, М. Васева – 12. а, б, в, г
Английски език – изд. Express Publishing – “
LEGACY level B2”, part two (учебник) и “LEGACY B 2.1 Student’s  book (учебник и работна тетрадка) – 12. а, б, в, г
Немски език– II чужд език – изд.”Клет България”, Magnet Smart, Джорджо Мотта, А
22

Руски език – за 12. клас – II чужд език –изд.Клет България – „Классно А2-2”

Математика за 12. кл. ПП – изд „Веди”, издание 2021 г., Донка Гълъбова, Мая Сидерова – 12.а
Математика за 12. кл. ООП – изд.  „Просвета-София”, издание 2021 г. – К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков – 12. б, в, г
Информатика – няма учебник
Информационни технологии ПП – модул 3 и модул 4 , изд. „Домино“ – 12. г

История и цивилизации за 12. кл. ПП – изд. „Просвета 1945”, модул 1-3, Михаил Груев и колектив -12. в, издание 2021 г.
География и икономика ПП – Модул 5 „България и регионална политика“ – Емилия Патарчанова и др. – 12. в

География и икономика за 12. кл. ПП – Модул 6 „Географска и икономическа информация“, Евгения Сарафова и колектив – 12. в
Гражданско образование за 12. кл. ООП, изд. „Просвета-София“, 2021 г., авт. Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев –  12. а, б, в, г
Химия на органичните вещества за 12 кл. , изд. „Педагог 6“, Невена Върбанова, Л.Михова, Ив.Ушавелов, Н.Стаменов
– III модул – 12. б кл.

Биология и здравно образование за 12. кл. ПП – Модул 2: „Многоклетъчна организация на биологичните системи“; Модул 3: „Биосфера – структура и процеси“; Модул 4: „Еволюция на биологичните системи“ – изд. „Педагог”- 12. б