СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ”

УЧЕБНИЦИ – V кл. – раздават се безплатно

Литература – изд. ”Рива” АД В. Божинов
Български език – изд. „БГ Учебник” И. Инев и колектив
Английски език – “Blaze” изд. Express Publishing
Математика – изд. ”Просвета София”, издание 2016г., П. Нинкова и колектив
Информационни технологии – изд. „Просвета плюс” А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Просвета” Т.Леков
География и икономика – изд.” Просвета” С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „Анубис” М. Шишиньова
Музика – изд. ”Просвета” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета” П. Цанев
Домашна техника и икономика – изд. ”Бит и техника” Т. Николова


УЧЕБНИЦИ – VI кл. – раздават се безплатно

Литература – изд „Рива” В. Божинов
Български език – изд. „БГ Учебник” И. Инев
Английски език – “LIVE BEAT” изд. ”Пиърсън ЕндюкейшънЛимитид”
Математика – изд.”Архимед”, издание 2017г., З. Паскалева
Информационни технологии – изд. „Просвета плюс” А. Ангелов
История и цивилизация – изд. ”Булвест 2000” В. Арнаудов
География и икономика– изд. ”Просвета София” С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „Просвета” М. Кабасанова
Музика – изд. ”Просвета София” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета София” П. Цанев
Домашна техника и икономика – изд. ”Бит и техника ”


УЧЕБНИЦИ – VII кл. раздават се безплатно

Литература – изд. ”БГ Учебник”, И.Инев, В.Инева
Български език – изд. ”БГ Учебник”, П. Маркова, П.Върбанова
Английски език – изд. Express Publishing – Blaze for Bulgaria, Jenny Dooley
Математика – изд. ”Архимед”, издание 2018г., З. Паскалева, M. Алашка
Информационни технологии – изд. „Просвета Плюс”, А.Ангелов, Д. Дурева
История и цивилизация – изд. „Просвета София”, П. Гаврилова, М. Грудев
География и икономика – изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Биология и здравно образование – изд. „Булвест 2000”, В. Овчаров, О.Димитров
Химия и опазване на околната среда – изд. „Просвета Плюс”, Лиляна Боянова, Кр. Николов
Физика и астрономия – изд. „Педагог 6”, М. Градинарова, Е. Бенова
Музика – изд. ”Просвета София”, В. Сотирова, Р. Драганова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета София”, П. Цанев, Р. Карапантева
Технологии – изд. ”Бит и техника ”, Т. Николова, С. Гърневска


УЧЕБНИЦИ – VIII а,б,в, г кл.

Литература за 8 клас – изд.„ Булвест” Кръстева , В. Герджикова
Български език за 8 клас – изд.„ БГ Учебник” П. Маркова
Английски език – изд. Express Publishing – “Legacy” 3 части, и 3 раб. тетр. – колективна поръчка
Математика за 8 а,б,в и г – изд.„ Просвета – София“, издание 2017г., К. Банков, Т.Стоева, Ил.Цветкова, Д. Петрова
Информационни технологии – изд. „Просвета София” Е. Стефанова
Информатика – изд. „Изкуства” К. Манев
Философия – изд. „Просвета София” Е. Иванова – Варджийска
Музика – изд. ”Изкуства”, М. Толедова – само за VIII а,б,в клас
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета”, П. Цанев – само за VIII а,б,в


УЧЕБНИЦИ – IX кл.

Литература за 9 кл. – изд. „Анубис- Булвест”, Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Аретов
Български език за 9 кл. – изд. ”БГ Учебник”, П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 9 клас – Legacy ниво В1 – Part Two- изд. ”Express Publishing”
Немски език – II чужд ез. – изд. ”Клет България” Magnet Smart, Джорджо Мотта, А1-1, прави се колективна поръчка
Руски език – II чужд език – изд. ”Клет България”, „Классно” А1-1
Френски език – II чужд ез. – изд. ”Клет България” „Vite! Pour la Bulgarie“, A1, partie1 – прави се колективна поръчка
Математика за 9 кл. – изд. „Просвета – София”, издание 2018г., К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков
Инф. технологии 9 кл. – изд. ”Просвета София”, Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 8 кл. – изд. ”Булвест 2000”, А. Пантев, И. Баева
История и цивилизация за 9 кл. – изд. ”Булвест 2000”, А. Пантев, И. Баева
География и икономика за 8 кл. – изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
География и икономика за 9 кл. – изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Философия за 9 кл. – изд. ”Педагог 6”, Г. Герчева-Несторова, Р.Димитрова
Биология и здравно образование за 9 кл. – изд. „Булвест 2000” за профилирано, Вл. Овчаров, О. Димитров
Физика и астрономия за 9 кл. – изд. „Анубис”, Е. Златкова, Г. Дянков
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. – изд. „САНПРО” 1 и 2 част; Х. Димитрова, Дж. Кларк- 1 част; Х. Димитрова, В. Константинова – 2 част
Музика за 9 кл. – изд. „Изкуства”, М. Толедова, Л. Христова
Изобразително изкуство за 9 кл. – изд. ”Просвета София”, П. Цанев, Р. Карапантева
УЧЕБНИЦИ – X кл.
Литература за 10. кл. ООП – изд. „БГ Учебник”, Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева – 10 а, б, г – прави се колективна поръчка
Литература за 10 кл. ООП – изд. „Булвест-Анубис” – 10 в
Български език за 10 кл. ООП – изд. „БГ Учебник”, П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 10 кл. “Legacy” B1 Част 2, изд.Express Publishing, (учебник)
Немски език – II чужд език – изд.” Клет България” Magnet Smart, Джорджо Мотта, А1-2, прави се колективна поръчка
Руски език – II чужд език – изд. ”Клет България”, „Классно” А1-2
Математика за 10 кл. – изд. „Просвета – София” АД, издание 2019г., К. Банков, Ил. Цветкова
Инф. технологии за 10 кл. – изд. „Просвета София”, Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 10 кл. ООП – изд. „Klett – Булвест 2000”, И. Баева, Д. Ботева
География за 10 кл. ООП – изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева Филоософия за 10 кл. ООП – изд. „Просвета София”, Ев. Варджийска, А. Бешкова
Биология и здравно образование за 10 кл. – изд. „Просвета – АзБуки”, В. Ишев, Зл. Ваклева
Физика и астрономия за 10 кл. – изд. „Педагог 6”, Е. Бенова, М. Градинарова
Химия и ООС за 10 кл. – изд. „Klett Анубис”, Ст. Ценовски, А. Генчова
Музика за 10 кл. – изд. „Просвета София”, Л. Пейчева, В. Димитров
Изобразително изкуство за 10 кл. – изд. ”Просвета София”, П. Цанев, Р. Карапантева


УЧЕБНИЦИ – XI кл.

Литература за 11. кл. ООП – изд. „БГ Учебник”, Ив. Инев, А. Руневска и др.
Български език за 11 кл. ООП – изд. „БГ Учебник”, П. Маркова, П. Върбанова
Английски език – изд. Express Publishing – “LEGACY level B2” part one – учебник и “LEGACY level2.1 Student’s book” (учебник и работна тетрадка)
Немски език – II чужд език – изд. ”Клет България”Magnet Smart, Джорджо Мотта, А1-2, А2-1 – прави се колективна поръчка
Руски език – II чужд език – изд. “Клет България” – „Классно А2-1”
Математика за 11 кл. ПП, модул „Елементи на математическия анализ“ – изд. „Просвета-София“, издание 2020г., Н. Буюклиев, Н. Буюклиева, Т. Стоева – 11 а
Математика за 11 кл. ПП, модул „Геометрия“ – изд. „Клет“, издание 2020г., С. Замковой, С. Ненков, П. Тодорова, А. Божилов – 11 а
Математика за 11 кл. ООП – изд. „Просвета – София”, издание 2020г. – К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков – 11 б,в и г
Информатика ПП – няма учебник – 11г
Информационни технологии ПП – Обработка и анализ на данни – модул1 изд. „Домино“
Мултимедия – модул2 изд. „Домино“ – 11г
История и цивилизации за 11 кл. ПП – изд. „Просвета 1945”, модул 1-3, Б. Гаврилов и колектив изд. 2020г. – 11в
География и икономика за 11 кл. ПП – изд. „Клет“- модул1 Р. Пенин, модул 2, модул 3, модул 4 изд. „Просвета София”, С. Дерменджиева изд. 2020г. – 11в
Гражданско образование за 11 а,б,в, г кл. ООП – ще бъде указан допълнително
Биология и здравно образование за 11 кл. ПП Модул1 – изд. „Педагог”, Н.Цанова, Сн.Томова – 11 б
Химия и опазване на околната среда за 11б кл. изд. „Педагог 6“, Невена Върбанова, Л. Михова, Ив. Ушавелов, Н. Дянкова, Н. Стаменов, М. Шопова, М. Николова – I – модул;
I – модул същите автори и М. Каравастева


УЧЕБНИЦИ – XII кл.

Литература за 12кл. ЗП – изд. „Булвест”, Ил. Кръстева – 12 а, б, в
Български език за 12 кл. ЗП – изд. „д-р Иван Богоров”, М. Васева – 12 а, б, в
Английски език – изд. Express Publishing – “Upstream С1” (учебник)
Немски език – II чужд език – изд. „Klett“ – DIREKT zwei, част III
Руски език – за 12 клас – II чужд език – изд. „Klett“ – „Я знаю русский язьiк на отлично”
Френски език – II чужд език изд. „Просвета“ – продължаваме да работим с учебника от 11. клас
Математика за 12 кл. ПП (второ равнище) – изд. „Архимед 2”, издание 2002г., Г. Паскалев, Здр. Паскалева – 12а
Математика за 12 кл. ЗП (първо равнище) – изд. „Архимед 2”, издание 2013г., Г. Паскалев, Здр. Паскалева – 12 б, в
Информатика – няма учебник
Информационни технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 11 кл. ЗП, ПП – изд. „Кръгозор”, Й. Андреев и колектив – 12а, б, в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд. „Булвест”, Р.Пенин, издания от 2012 – 2017г. – 12а, б, в
География и икономика за 12 кл. ПП – изд. „Просвета”, Н. Димов, издания от 2012 – 2017г. – 12в
Свят и личност за 12 кл. ЗП – изд. „Просвета” М. Грекова – 12а, б, в
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд. „Булвест”, М.Максимов – 12а, б, в
Химия и опазване на околната среда – 12б – няма издаден учебник
Биология и здр.образование за 11 кл. и 12 кл. ПП – изд. ”Просвета”, Г. Марков – 12 б