СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНА ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ”

УЧЕБНИЦИ – V кл. – раздават се безплатно
Литература – изд ”Рива” АД В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев и колектив
Английски език – “LIVE BEAT” изд.”Пиърсън Ендюкейшън Лимитид”
Математика – изд.” Архимед 2” З.Паскалева
Информационни технологии – изд. „Просвета плюс” А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Просвета” Т.Леков
География и икономика – изд.” Булвест” Р. Пенин
Човекът и природата – изд. „ Анубис” М. Шишиньова
Музика – изд.” Просвета” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета” П. Цанев
Домашна техника и икономика – изд. ”Бит и техника ” Т. Николова

УЧЕБНИЦИ – VI кл. – раздават се безплатно
Литература – изд „ Рива” В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев
Английски език – “LIVE BEAT” изд.”Пиърсън ЕндюкейшънЛимитид”
Математика – изд.” Архимед” З. Паскалева
Информационни технологии – изд. „Просвета плюс” А. Ангелов
История и цивилизация – изд.” Просвета София” П. Павлов
География и икономика– изд.” Просвета София” С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „ Просвета” М. Кабасанова
Музика – изд.” Просвета София” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета София” П. Цанев
Домашна техника и икономика – изд. ”Бит и техника ”

УЧЕБНИЦИ – VII кл. раздават се безплатно
Литература – изд.”БГ Учебник”, И.Инев, В.Инева
Български език – изд.” БГ Учебник”П. Маркова, П.Върбанова
Английски език – изд. Express Publishing – Blaze for Bulgaria, Jenny Dooley
Математика – изд.” Архимед” З. Паскалева, M. Алашка
Информационни технологии – изд. „Просвета Плюс” ,А.Ангелов, Д. Дурева
История и цивилизация – изд. „Просвета София”, П. Гаврилова, М. Грудев
География и икономика – изд. „Просвета София”,Ст. Дерменджиева, П. Събева
Биология и здравно образование – изд „ Булвест 2000”,В. Овчаров, О.Димитров
Химия и опазване на околната среда – изд.„Просвета Плюс”,Лиляна Боянова, Кр. Николов
Физика и астрономия – изд.„Педагог 6”, М. Градинарова, Е. Бенова
Музика – изд.” Просвета София” В. Сотирова, Р. Драганова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета София”,П. Цанев, Р. Карапантева
Технологии – изд. ”Бит и техника ” Т. Николова, С. Гърневска

УЧЕБНИЦИ – VIII а,б,в, г кл.
Литература за 8 клас – изд.„ Булвест” Кръстева , В. Герджикова
Български език за 8 клас – изд.„ БГ Учебник” П. Маркова
Английски език – изд. Express Publishing – “Legacy” 3 части, и 3 раб. тетр. – колективна поръчка
Математика за 8 клас – изд.„ Архимед”, З. Паскалева, М. Алашка
Информационни технологии – изд. „Просвета София” Е. Стефанова
Информатика – изд. „Изкуства” К. Манев
Философия – изд. „Просвета София” Е. Иванова – Варджийска
Музика – изд.” Изкуства” М. Толедова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета” П. Цанев

УЧЕБНИЦИ – IX кл.
Литература за 9 кл. – изд. „Анубис- Булвест”, Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Аретов
Български език за 9 кл .- изд. ”БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова
Английски език за 9 клас – Legacy ниво В1 – Part Two- изд.”Express Publishing”
Немски език – II чужд ез. – изд.” Клет България” Magnet Smart, Джорджо Мотта, А1-1
Руски език – II чужд език – изд. ” Клет България” „Классно” А1-1
Математика за 9 кл. – изд. „Архимед 2” Г.Паскалев , М. Алашка
Инф. технологии 9 кл. – изд.”Просвета София” Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 8 кл. – изд.”Булвест 2000”, А. Пантев, И. Баева
История и цивилизация за 9 кл. – изд.”Булвест 2000”, А. Пантев, И. Баева
География и икономика за 8 кл.- изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
География и икономика за 9 кл.- изд. „Просвета София”, Ст. Дерменджиева, П. Събева
Философия за 9 кл.- изд. ”Педагог 6”, Г. Герчева-Несторова, Р.Димитрова
Биология и здравно образование за 9 кл. – изд.„ Булвест 2000” за профилирано, Вл.Овчаров , О.Димитров
Физика и астрономия за 9 кл.- изд. „ Анубис”, Е. Златкова, Г. Дянков
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. – изд.„САНПРО” 1 и 2 част; Х. Димитрова, Дж. Кларк- 1 част; Х. Димитрова,В. Константинова- 2 част
Музика за 9 кл. – изд.„ Изкуства”, М. Толедова,, Л. Христова
Изобразително изкуство за 9 кл. – изд. ”Просвета София”, П. Цанев, Р. Карапантева

УЧЕБНИЦИ – X кл.
Литература за 10 кл. ЗП – изд.„ Булвест-Анубис” 10 а,б,в, г
Български език за 10 кл .ЗП – изд.„ БГ Учебник” П. Маркова, П. Върбанова – 10 а,б,в, г
Английски език за 10 кл.“Insight” B1 Част 2, изд. Oxford, (учебник)
Немски език – II чужд език – изд.” Клет България”Magnet Smart, Джорджо Мотта, А1-1, А1-2
Руски език – II чужд език – изд. ” Клет България” „Классно” А1-2
Математика за 10 кл. – изд. „Просвета – София” АД, К. Банков, Ил. Цветкова, Д. Петрова -10 а, б, в, г
Инф. технологии за 10 кл.– изд. „Просвета София”, Н. Николова, Е. Стефанова
История и цивилизация за 10 кл. – изд.„ Klett – Булвест 2000” И. Баева, Д. Ботева – 10 а,б,в, г
География за 10 кл.– изд.„Просвета София” Ст. Дерменджиева, П. Събева – 10 а, б, в, г
Филоософия за 10 а,б,в, г кл. – изд.„Просвета София” Ев. Варджийска, А. Бешкова, Я. Захариев
Биология и здравно образование за 10 кл. – изд.„ Просвета-АзБуки”, В. Ишев, Зл. Ваклева- 10 а ,б, в, г
Физика и астрономия за 10 кл.- изд. „ Педагог 6”, Е. Бенова, М. Градинарова – 10 а ,б,в, г
Химия и ООС за 10 кл. – изд.„Klett Анубис” Ст. Ценовски, А. Генчова – 10 а, б, в, г
Музика за 10 кл. – изд.„ Просвета София”, Л. Пейчева, В. Димитров- 10 а, б, в, г
Изобразително изкуство за 10 кл. – изд. ”Просвета София” П. Цанев, Р. Карапантева- 10 а, б, в, г

УЧЕБНИЦИ – XI а,б,в, кл.
Литература за 11 кл. ЗП – изд.„ Булвест” В. Герджикова – 11 а,б,в
Български език за 11 кл. ЗП – изд.„ Просвета София” Т. Ангелова –11 а,б,в
Английски език – изд. Express Publishing – “Upstream B2+” и “Upstream С1” (учебник)
Немски език – II чужд език – изд. Klett – DIREKT zwei, ІІ част
Руски език – II чужд език – изд. Klett – „Я знаю русский язьiк на отлично”
Френски език – II чужд език – изд. Просвета. “Rallye 2”, A2
Математика за 11 кл. ПП – изд. „Архимед 2” Г. Паскалев – 11 а
Математика за 11 кл. ЗП – изд. „Архимед 2” Г. Паскалев – 11 б,в
Информатика ПП – няма учебник
Информационни технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 10 кл. ЗП, ПП – изд.„Просвета” Георги Марков, -11а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 – 2016г. – 11 а,б,в
География и икономика за 10 кл. ПП – изд.„Просвета София” Н. Димов, издания от 2012 – 2016г. – 11 в
Философия за 11 кл. ЗП – изд.„ Анубис” И. Колев – 11 а;б,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ЗП – изд.„ Просвета” П.Попов – 11а,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ПП – изд.„ Просвета” П. Попов – 11 б
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов -11 а,б,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ЗП – изд.„ Анубис” Близнаков – 11а,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ПП – изд.„ Анубис” Близнаков– 11б

УЧЕБНИЦИ – XII а,б,в кл.
Литература за 12кл. ЗП – изд. „Булвест” Ил. Кръстева – 12 а,б,в
Български език за 12 кл. ЗП – изд. „д-р Иван Богоров” М. Васева – 12 а,б,в
Английски език – изд. Express Publishing – “Upstream С1” (учебник)
Немски език – II чужд език – изд.Klett – DIREKT zwei, част III
Руски език – за 12 клас – II чужд език – изд. Klett – „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 12 кл. ПП – „Архимед 2” Г. Паскалев – 12а,
Математика за 12 кл. ЗП – изд. „Архимед 2” Г. Паскалев – 12 б, в
Информатика – няма учебник
Информационни технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 11 кл. ЗП, ПП – изд. „ Кръгозор” Й. Андреев и колектив– 12а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 – 2017г. – 12а,б,в
География и икономика за 12 кл. ПП – изд.„Просвета” Н. Димов, издания от 2012 – 2017г. – 12в
Свят и личност за 12 кл.ЗП – изд.„ Просвета” М. Грекова – 12а,б,в
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов– 12а,б,в
Химия и опазване на околната среда – 12б – няма издаден учебник
Биология и здр.образ. за 11 кл и 12 кл.ПП – изд.”Просвета” Г. Марков – 12 б