Седмица на програмирането в ПМГ.

Европейската седмица на програмирането се провежда за V поредна година от 7.10.2017г. до 22.10.2017г.
ПМГ „Иван Вазов“ отбеляза събитието със следните мероприятия:

* Ученици от V,VI иVII клас проведоха изнесени занятия в Градска библиотека „П. Пенев“ на тема „Програмиране и управление на Finch роботи“;

* Ученици от XII клас представиха пред ученици от VIII, IX, X и XI клас презентации за най-популярните езици за програмиране