Свободни места след IV етап

Свободни места
в ПМГ ”Иван Вазов” след IV етап
на класиране и записване след завършен VII клас

 

  1. Профил „Математически“ – няма свободни места
  2. Профил „Природни науки“ – 1 свободно място
  3. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“  – 2 свободни места
  1. Професия „Приложен програмист“ – няма свободни места

 

Попълването на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване на учениците след завършен VII клас ще се извърши на:

  1. Подаване на документи: 04.09.2023г. и 05.09.202от 08:00ч. до 16.00ч.
  2. Класиране на учениците, подали документи – 05.09.2023г (вторник). до 17:00ч.
  3. Записване на приетите ученици – 07.09.2023г. (четвъртък) от 08:00ч. до 16.00ч.

РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08:00Ч. ДО 16.00Ч.

Необходими документи при подаване:

  1. Оригинал на свидетелството за основно образование.
  2. Заявление до директора на ПМГ ”Иван Вазов” от канцеларията на училището.