Свободните места за трето класиране са публикувани на сайта на РУО в раздел „Ученици“, секция „Национално външно оценяване“

Свободните места за трето класиране са публикувани в раздел „Ученици“, секция „Национално външно оценяване“ тук https://www.ruobg.com/messages-students/list-messages-students/section_id/3

В трети етап на класиране участват ученици, които:

не са приети или не са се записали в училището, в което са били класирани;
не са кандидатствали до момента;
били са записани, но са изтеглили документите си, при което не запазват местата си от първо/второ класиране.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е еднократно и се извършва по един от двата начина:

Подаване на заявление за класиране по електронен път се осъществява на следния адрес: https://priem.mon.bg. Входът в системата е с Вх. № и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които са получили от училището. При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва сканирано в pdf формат медицинско свидетелство.
Подаване на заявление за класиране на хартиен носител в училищата-гнезда.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране се извършва от 24 до 27 юли 2020 г. Училищата-гнезда работят само в работни дни (на 24 и 27 юли – петък и понеделник от 08:30 до 17:00 ч.)

При подаване на заявление на хартиен носител задължително трябва да присъства родител/настойник.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, в които има свободни места. Броят на желанията за класиране не е ограничен.

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в трети етап на класиране (по образец). Всяко училище-гнездо разполага с необходимите заявления по образец, както и с информация за училищата и паралелките, в които учениците могат да кандидатстват;
Оригинал на свидетелство за основно образование;
Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар – при кандидатстване за специалности от професии, независимо на кое място в заявлението е вписано желанието (оригиналът се представя за сверяване).

Резултатите от третия етап на класиране за училища с прием след завършен 7. клас ще бъдат обявени до 29.07.2020 г. на сайта https://priem.mon.bg

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли 2020 г. вкл. и се извършва в училището, в което ученикът е приет.

Незаетите места след записването на учениците от ІІІ етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 3 август 2020 г.