Световен ден на водата с мотото „Чиста вода – чиста планета“

„Няма такова съединение, което би могло да се сравни с водата по своето влияние върху основните геоложки процеси. Няма такова вещество, минерал, полезно изкопаемо, живо тяло, в чийто състав да не е включена вода.”
Владимир Вернадски

Днес, 22.03.2022г., в ПМГ “Иван Вазов“ отбелязахме Световния ден на водата с мотото „Чиста вода – чиста планета“. В него се включиха всички ученици с постери, плакати и презентации. С изработените от тях проекти бе направено табло. С представените от тях презентации по класове изразиха личната си позиция и отношение към опазването и съхраняването на водните източници и ресурси. Тази година се акцентира върху подземните води, които имат голямо значение, но за съжаление не се опазват и защитават.