РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

Уважаеми ученици и родители,

На 22.10.2020г. (четвъртък) от 18:00ч. онлайн в Microsoft Teams, в екипите на всяка паралелка, през профила на ученика, ще се проведе родителска среща. Заповядайте!