Родителска среща

Уважаеми родители,

В периода 11-14 октомври 2021 г. ще се проведе родителска среща, присъствено в училище при спазване на противоепидемиологичните мерки по следния график:

11.10.2021г. (понеделник)

От 17,30 часа:

 V a клас- кабинет 4

 VI a клас- кабинет 3

VII а клас- кабинет 2

От 17,45 часа:

 VIII a клас- кабинет 23

 VIII б клас- кабинет 24

 VIII в клас- кабинет 21

 VIII г клас- кабинет 20

13.10.2021г. (сряда)

От 17,30 часа:

 IX a клас- кабинет 5

 IX б клас – кабинет 7

 IX в клас- кабинет 3

IX г клас- кабинет 2

От 17,45 часа:

 Х a клас – кабинет 21

 Х б клас- кабинет 20

 Х в клас- кабинет 23

 Х г клас – кабинет 24

14.10.2021г. (четвъртък)

От 17,30 часа:

XI a клас- кабинет 3

XI б клас- кабинет 2

XI в клас- кабинет 6

XI г клас- кабинет 5

От 17,45 часа:

ХII a клас- кабинет 24

ХII б клас- кабинет 20

ХII в клас- кабинет 23

ХII г клас- кабинет 21

Моля, носете лични предпазни средства и химикал.