Родителска среща и приемен ден

На 06.06.2023г. (вторник) от 18ч. ще се проведе приемен ден. >разпределение по стаи<

За 7. клас от 17.30 ще се проведе родителска среща с ученици и родители в актовата зала.