Родителска среща за всички ученици

На 11 октомври 2022г. от 17:30ч. ще се проведе родителска среща за всички паралелки.