Решение на ПС 13 от 22.01.2020

~>> Решение на ПС 13 от 22.01.2020 <<