Ред за запознаване с оценените изпитни работи от НВО в VII и Х клас

Резултатите от НВО в VII и Х клас са обявени на сайта https://infopriem.mon.bg/

Учениците и техните родители имат право да се запознаят с проверените и оценени изпитни работи в Основно училище „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 г. от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

За целта учениците и техните родители следва да носят документ за самоличност.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика става в присъствие на член на регионалната комисия по оценяването чрез входящия номер, като:
а) ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Важно за учениците, положили изпит по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (ИТИДК) в Х клас: ученикът и неговите родители може да се запознаят с оценената му индивидуална изпитна работа от националното външно оценяване по ИТИДК през профила на ученика в edu.mon.bg в училището, в което е положен изпитът.