Публична изява на групите по интереси

На 22 април 2021 г. се проведе публична изява на групите по интереси в ПМГ „Иван Вазов”. Събитието бе организирано в навечерието на Патронния празник. Гимназията работи по Наредба за приобщаващото образование вече втора година. И петте клуба развиват уменията на учениците за екипна работа, формират нагласи за самостоятелно и задълбочено отношение към науките, технологиите, спорта. Публичната изява се проведе в дигитална среда, което даде възможност участните в клубовете, гостите и ръководителите да покажат какви умения са формирали в онлайн обучението. Водещият изтъкна как дистанционното образование освен пречка, се е превърнало във възможност. Участниците разбраха как едно трудно математическо действие се извършва лесно чрез използването на древен метод и графичен таблет, проведоха виртуален туристически поход, пренесоха се във виенски валсов салон, забавляваха се с интересни езикови задачи. И си обещаха да разнообразят формите и подходите в присъствената форма на обучение.