ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В ПМГ“ИВАН ВАЗОВ“, ГР.ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

 

ИНСТРУКТАЖ