Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС

Пролетно математическо състезание
за ученици от IV клас

Уважаеми родители, уведомяваме Ви:
на 26 март 2022 година (събота) от 9:00 часа в ПМГ„Иван Вазов”, гр.Димитровград  ще се проведе  Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.
Заявление и декларация за участие се подават в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“в срок от 16.03.2022г. до 22.03.2022г., от 9.00 до 16.30 часа.
Участниците е необходимо да бъдат  в Гимназията  най-късно до 08:30 часа на 26.03.2022г.
Резултатите важат за прием в V клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.
Регламент  на състезанието можете да намерите  на сайта на ПМГ „Иван Вазов“- https://pmgdimitrovgrad.net