Програма за финансова грамотност „Нашите пари“

От началото на учебната 2018 /2019г. в ПМГ „Иван Вазов“ ще започнат занимания на ученици от гимназията по програма за финансова грамотност „Нашите пари“.
Тази дейност се финансира от VISA България и следва специално разработени с подкрепата на VISA и българските банки учебник и учебна тетрадка, която покрива ключови финансови теми като икономика, лични финанси, бюджетиране, спестовни сметки, заеми, инвестиции и др.
Обучението на учениците ще включва запознаване с основни понятия от финансово-правната рамка, в която функционира обществото, организирани под формата на проекти, игри и други интерактивни педагогически методи.
Вярваме, че по-големите финансови познания дават възможност на хората да управляват по-добре парите си и да подобрят качеството си на живот. Целта на програмата е младите хора да бъдат обучавани в клас, да бъдат научени как да управляват бюджета си и да вземат разумни решения по отношение на своите финанси.
Ръководител на групата е Василка Николова.